> NOMBRE D'ESTABLIMENTS PER ACTIVITAT (REGISTRE)
NOMBRE D'ESTABLIMENTS PER ACTIVITAT (REGISTRE)
NOMBRE D'ESTABLIMENTS TOTAL Unitat: nombre
Visualitzar el periode entre el  i 
 Seleccionar tots   Ordenar  

SÈRIES AMB PERIODICITAT MENSUAL.

2012

2013

2014

2015

2016
Nombre d'establiments. Total. (050100010001) 7.178 7.385 7.668 8.082 8.534
Font: Ministeri d'Economia, Competitivitat i Innovació / Secretaria d'Estat de Comerç i Competitivitat
Nota: Nombre d'establiments inscrits al Registre de Comerç i Indústria que efectuen una activitat comercial, industrial o de serveis.