> ESTIMACIÓ PIB
ESTIMACIÓ PIB
ESTIMACIÓ PIB Unitat: milions euros
Visualitzar el periode entre el  i 
 Seleccionar tots   Ordenar  

SÈRIES AMB PERIODICITAT MENSUAL.

2012

2013

2014

2015

2016
Estimació Producte Interior Brut (PIB) - Nominal (031000010001) 2.463,02 2.471,69 2.525,45 2.535,12 2.584,10
Estimació Producte Interior Brut (PIB) - Real (031000010002) 1.837,08 1.843,54 1.885,53 1.901,41 1.924,84
Impostos nets (031000010004) 243,05 244,41 254,04 246,85 --
Valor Afegit Brut (VAB) Total (031000010003) 2.219,97 2.227,28 2.271,41 2.288,26 --
Font: Ministeri de Finances / Departament d'Estadística
Nota: La informació del 2016 és un avanç