> ESTIMACIÓ PIB
ESTIMACIÓ PIB
ESTIMACIÓ PIB Unitat: milions euros
Visualitzar el periode entre el  i 
 Seleccionar tots   Ordenar  

SÈRIES AMB PERIODICITAT MENSUAL.

2012

2013

2014

2015

2016
Valor Afegit Brut (VAB) Total (031000010003) 2.219,97 2.227,28 2.271,41 2.288,26 2.329,05
Impostos nets (031000010004) 243,05 244,41 254,04 246,85 272,04
Estimació Producte Interior Brut (PIB) - Real (031000010002) 1.837,08 1.843,54 1.885,53 1.901,41 1.937,33
Estimació Producte Interior Brut (PIB) - Nominal (031000010001) 2.463,02 2.471,69 2.525,45 2.535,12 2.601,09
Font: Ministeri de Finances / Departament d'Estadística
Nota: La informació del 2016 és semi-definitiva.