> POBLACIÓ ESTIMADA
POBLACIÓ ESTIMADA
POBLACIÓ ESTIMADA TOTAL Unitat: persones
Visualitzar el periode entre el  i 
 Seleccionar tots   Ordenar  

SÈRIES AMB PERIODICITAT MENSUAL.

2013

2014

2015

2016

2017
Total població. Població estimada. (023000010001) 69.966 70.570 71.732 73.105 74.794
Font: Comuns / Censos parroquials dels Comuns