Any 2010
  >>Presentació
Presentació

El Departament d'Estadística, adscrit a la Secretaria d’Estat per a la reforma de l’Administració i la Promoció de la Societat del Coneixement del Govern d'Andorra, recull, tracta, analitza i difon dades estadístiques oficials relatives a l'economia i a la societat andorrana.

Això li permet coordinar l'activitat estadística pública, elaborar estudis econòmics i publicacions de caràcter estadístic i dotar el nostre país d'instruments bàsics que serveixin de base per impulsar les polítiques econòmiques i socials del Govern.

En aquest àmbit, el Departament d'Estadística publica des de l'any 2000 l'Anuari Estadístic, un recull de dades estadístiques de diversos àmbits socio-econòmics. Aquesta publicació s'edita, per cinquena vegada, en CD-ROM per la gran quantitat de dades que s'hi presenten i amb l'objectiu de facilitar-ne l'accés als continguts.

Ens és grat divulgar a la ciutadania i a les empreses aquestes dades, que esperem que siguin del vostre interès.